23. “Glow” – (2021) Kelly Clarkson with Chris Stapleton - When Christmas Comes Around…